Air Strike (2018)

Air Strike (2018)

Rating: 3.3/10 from 2,344 users
Runtime: 120 min
Genre: Action / Adventure / Drama / War | 2018 | 26 Oct 2018 (USA)

n/A
Rp.45.000
-+

Air Strike

Director: Xiao Feng

Writer: Ping Chen / Tie Dong Zhou

Company: Origin Films

Awards: n/A

Aspect Ratio: n/A

Country: China

Creator: n/A

Location: Shanghai, China

MPAA: R

Seasons: n/A

Sound Mix: n/A

Tagline: China 1939. WWII's untold story.

User Review: 120

Writer: Ping Chen / Tie Dong Zhou

Cast: Ye Liu / Bruce Willis / Seung-heon Song / William Wai-Ting Chan / Wei Fan / Gang Wu / Su Ma / Yongli Che / Yuanzheng Feng / Janine Chun-Ning Chang / Le Geng / Tenma Shibuya / Zhang Fan / Nicholas Tse / Bingbing Fan / Daoming Chen / Simon Yam / Adrien Brody / Ray Lui / Lei Jia / Bing Hu / Haibing Huang / Rumer Willis / Xiaoqing Liu / Shengyi Huang / Kenny Bee / Jiro Wang / Kefan Cao / Liqi Zhou / Keith Shillitoe / Shufeng Yang / Xinglei Pei / Yi Yang / Jie Ma / Yingqun Han / Baoshan Shi / Wei Huang / Chen Chao / Tongyu Wang / Qiren Chen / Qingyu Li / Shangen Li / Haoran Shao / Ziming Jia / Can Cui / Yutong Jianjia / Renhao Wai / Flower / Shaonan Duan / Jin Zi / Yuhan Wang / Mingtian Lian / Yiwu Zhao / Keqing Jia / David J. Garner / Bassem Khayati / Mingliang Zen / Guo Chao / Sijia He / Tong Shangguan / Changxin Go / Hui Dong / Ping Chen / Yitong Sun / Xuming Chen / Xinxin Jiang / Wuzhou Cheng / Yufeng Yiu / Wanzhong Wang / Moli Guo / Anthony Rogers / Ming Chen / Lambert Houston

Language: Chinese / English / Japanese