The Forbidden Kingdom (2008)

The Forbidden Kingdom (2008)

Rating: 6.6/10 from 99,550 users
Runtime: 104 min
Genre: Action / Adventure / Fantasy | 2008 | 18 Apr 2008 (USA)

An American teenager who is obsessed with Hong Kong cinema and kung-fu classics makes an extraordinary discovery in a Chinatown pawnshop: the legendary stick weapon of the Chinese sage and warrior, the Monkey King. With the lost relic in hand, the teenager unexpectedly finds himself traveling back to ancient China to join a crew of warriors from martial arts lore on a dangerous quest to free the imprisoned Monkey King. Written by Anonymous
Rp.35.000
-+

The Forbidden Kingdom

Director: Rob Minkoff

Writer: John Fusco

Company: Casey Silver Productions

Awards: 5 nominations.

Aspect Ratio: 2.35 : 1

Country: United States / China

Creator: n/A

Location: Anji bamboo forest, Jiangsu, China

MPAA: PG-13

Seasons: n/A

Sound Mix: SDDS | DTS | Dolby | Dolby Digital

Tagline: The path is unsafe. The place is unknown. The journey is unbelievable.

User Review: 299

Writer: John Fusco

Cast: Jet Li / Michael Angarano / Jackie Chan / Juana Collignon / Morgan Benoit / Jack Posobiec / Thomas McDonell / Zhi Ma Gui / Shen Shou He / Bin Jiang / Shaohua Yang / Yu Yuan Zeng / Deshun Wang / XiaoLi Liu / Collin Chou / Yifei Liu / Dongmei Xu / Mathew Tang / Jun Cheng Hong / Alan Ng / Michelle Du / Jun Yang / Crystal Kung / Jeffrey Kung / Bingbing Li / Jia Xu Wei / Ming Sheng Huang / Rui Li / Zhang Fei Long / Cheng Luo / Xiao Zhou / Hai-Bin Lin / Jie Zhi Hui / Ju Shi Xiao / Meng Guo / Lu Cui Wen / Xiao Yong Li / Zhen Zhang / Xiao Keng Ye / Wan Zhao Zi / Matthew Grant / Alexis Bridges / Jason Chong / Kathleen LaGue / David Will No / Tony Persico / Ming-Sing Wong

Language: English / Mandarin

SUBTITLE : ENGLISH, BAHASA INDONESIA